fbpx

Arbetsmiljö

Vi på Amadeusstädenergi AB månar om att ingen av våra anställda ska blir skadade eller sjuka i och/eller under arbete. Det är väldigt viktigt att man arbetar på rätt sätt när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. Att tillägna sig kunskap om arbetsmiljö, regelverk och arbetsmetoder är en start i det förebyggande arbetet!

Vi har en plan för hur olyckor kan/ska förebyggas och vi har vidtagit åtgärder för de risker som vi ser kan förekomma i våra dagliga rutiner samt i arbetsmiljö. Nedan presenteras en riskbedömning (olika faktorer) som vi har gjort när det gäller hälsa, säkerhet och miljö:

Trasiga verktyg/maskiner

Blöta, hala och skräpiga golv

Farliga ämnen som exempelvis olika rengöringsmedel

Arbete på hög höjd exempelvis vid fönsterputsning

Tunga lyft

Olämpliga arbetsställningar exempelvis vid bäddning av sängar, dammsugning under möbler, moppning under badkar etc.

Tidspress

För mycket att göra

Oklarhet om arbetsuppgifter

Resor i trafiken

Ensamarbete tillsammans med okända människor i deras hem.

Varierande arbetsplatser (hemstädning i olika hushåll/olika förutsättningar)

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss?

Vi som arbetsgivare är ansvariga för att det inte finns risker med arbetet, detta gäller både olycksfallsrisker, kroppsliga belastningar och psykiska påfrestningar (stress/tidspress). Om det finns risker är vi skyldig att åtgärda och sedan kontrollera att åtgärderna är tillräckliga.

På vår arbetsplats har vi för tillfället en skyddsombud. Skyddsombudet tillsammans med de anställda ska medverka i arbetsmiljöarbetet både vid undersökning, riskbedömning, åtgärdsplanering och kontroll av genomförda åtgärder (enligt arbetsmiljölagen). Detta ska planeras i god tid, göras regelbundet samt följas upp. Åtgärder som inte görs på en gång ska antecknas i företagets handlingsplan.

”Innebörden av ergonomi är bred. Ergonomi är en fråga om hur arbetet ska organiseras och utföras för att ha en belastning som stärker individen, prestationen och välbefinnandet.”

 

Hälsa och skador – Att arbeta med städning

Städare är ett av de vanligaste yrkena i Sverige. Det är också ett yrke där det förekommer en hel del risker för att skador, relaterade till arbetssätt, kan uppkomma. Vi har gjort bedömningen att många av dem skadorna framförallt är orsakade av monotona/ensidigt upprepade rörelser samt påfrestande arbetsställningar. Det innebär att vissa muskelgrupper och leder utsätts för stor belastning utan möjlighet att vila och återhämta sig. Exempel på arbetsställningar och arbetsrörelser som ger höga belastningar på kroppen är framåtböjda och vridna ställningar, till exempel när man måste komma åt under möbler, men även när badkar ska tvättas och sängar bäddas. Se nedan exempel på olika åkommor som kan riskera att uppkomma av att arbeta på fel sätt vid städning, skador som vi vill försöka undvika och förebygga genom vår plan för hälsa samt gruppdiskussioner kring vikten av att arbeta på rätt sätt:

Ont i nacke, axlar, armar, rygg, ben, knän

Eksem (orsakade av våtarbete samt användande av allergiframkallande kemikalier eller rengöringsmedel)

Ont i muskler och leder

Cirkulationsproblem

 

Mer om vårt arbetsmiljö finns att läsa på vår SHM-dokument.