fbpx

Bokningsvillkor

PARTER

Amadeus städenergi AB, Byängsgränd 6, 120 40 Årsta Stockholm, tfn 08-27 23 00, org. nr. 556708-9817, (nedan kallat Amadeus / Städenergi). Kunden, närmare angiven på omstående sida (nedan kallad Kunden).

ÅTAGANDE

Amadeus / Städenergi förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Amadeus / Städenergi skall vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal.

1. Betalningsvillkor

Fakturan skickas via posten med 20 dagars betalningsvillkor. Önskemål om e-postfaktura ska göras senast på städdagen. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt lag med 8% ränta per månad.
Anmärkningar på Amadeus / Städenergis fakturor skall skriftligen vara oss tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum.

2. Avbokning/ombokning

Avbokning eller ombokning av städningen kan göras fem arbetsdagar före städtillfället utan debitering i annat fall sker full debitering. Avbokningar/ombokningar ska meddelas till kundtjänst per telefon till 08-86 01 80 eller mejlas in till info@amadeusstadenergi.se.

3. RUT-avdrag

Kunden är själv ansvarig för att se till att den är berättigad till skattereduktion för husarbeten enligt RUT. Om kunden får avslag från Skatteverket för utbetalning av skattereduktionen är kunden skyldig att betala hela kostnaden för städningen.

4. Försäkring

Städenergi har tecknat försäkring för sin personal och innehar ansvarsförsäkring på skador upp till 10 miljoner per skadetillfälle.

5. Tvist

I det fall tvist uppkommer ska parterna företrädesvis söka lösa den sinsemellan. Lyckas inte detta ska tvisten prövas av Allmänna reklamations-nämnden eller svensk domstol.