fbpx

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy bygger på kontinuerliga förbättringar och utbildning av personalen. Varje år sätter vi upp nya mål som ska minska vår påverkan på miljön. Sedan 2013 använder vi t.ex. endast miljöbilar.

Vid inköp av material/kemikalier gäller följande:

* Engångsprodukter ska i största möjliga mån undvikas, refillprodukter är att föredra.

* Säkerhetsdatablad ska alltid finnas.

* Samordning av inköpen ska ske för att minimera transporter.

* Kemikalier ska vara miljövänliga, t.ex svanenmärkt.


Uppföljningar:

* Uppföljning av kemikalieförbrukning varje kvartal.

* Utbildningsuppföljning för nyanställda

* Årlig uppföljning av materialinköpen

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår miljöpolicy, ring oss på 08-27 23 00.
Vill du hellre maila så är adressen info@amadeusstadenergi.se